Súvisiace materiály

Výpočty pomocou vzorcov

Lekcia sa skladá z

Yokin teplomer

Od Celzia k Fahrenheitovi

Lenkin teplomer

Od Fahrenheita k Celziovi

Druhá mocnina súčtu

Výpočet druhej mocniny súčtu

Dosadenie do vzorca

Druhá mocnina súčtu - dosadenie do vzorca

Použitie vzorca pre druhú mocninu rozdielu

Druhá mocnina rozdielu

O koľko je väčšia?

Rozdiel druhých mocnín

Dva štvorcové stoly