Súvisiace materiály

Rozťažnosť plynov

Lekcia sa skladá z

Zohrievanie vzduchu

Rozťažnosť vzduchu

Kelvinov nápad

Rozťažnosť plynov a Kelvinova stupnica

Zohrievanie plynu

Vzťah medzi zväčšením objemu plynu a teplotou

Plynová metóda merania teploty

Plynový teplomer

Hustota plynov

Zmeny v hustote plynu v dôsledku zohrievania

Zohriaty vzduch

Tepelné vplyvy na zmeny v hustote plynu

Vnútorný spaľovací motor