Súvisiace materiály

Teplota

Lekcia sa skladá z

Teplo a teplota

Termoskop

Teplomer

Celziova stupnica

Fahrenheitova stupnica

Teplota a pohyb molekúl plynu

Kelvinova stupnica