Súvisiace materiály

Vplyvy ľudskej činnosti na ekosystémy

Lekcia sa skladá z

Prírodná krajina ako nedeliteľný celok

Ako vlývajú domácnosti na ekosystémy

Majú domácnosti vplyv na ekosystémy?

Príčiny povodní

Spôsoby ochrany pred povodňami

Povodne – pomsta prírody?

Pasívne a aktívne zachovávanie ekosystému

Podmienky rastu halofytov

Svetové chránené oblasti

Zachovanie ekosystému

Prežitie halofytov

Národné parky

Obnovovanie prírodného prostredia

Úmyselné ničenie prírody

Globálne programy na ochranu prírody

Globálne zachovávanie, obnovovanie a tvorba ekosystémov

Jednotlivé činnosti na zachovanie prírody

Založenie miniatúrnej rezervácie

Zložky potrebné na založenie miniatúrnej rezervácie