Súvisiace materiály

Vplyvy ľudskej činnosti na ekosystémy

Lekcia sa skladá z

Povodne – pomsta prírody?

Zachovanie ekosystému

Globálne zachovávanie, obnovovanie a tvarovanie ekosystémov

Jednotlivé činnosti na ochranu prírody

Obnovovanie divej prírody

Majú domácnosti vplyv na ekosystémy?