Súvisiace materiály

Odpor vzduchu

Lekcia sa skladá z

Lopta

Čo bude padať rýchlejšie

Voľný pád vo vákuu

Voľný pád vo vákuu

Cyklista

Odpor vzduchu

Zoskok padákom

Vzťah medzi odporom vzduchu a rýchlosťou

Parašutista

Čelná plocha

Čelná plocha

Tvarový koeficient

Tvarový koeficient

Výpočet sily odporu vzduchu

Sila odporu vzduchu

Výpočet sily odporu vzduchu