Súvisiace materiály

Odpor vzduchu

Lekcia sa skladá z

Voľný pád vo vákuu

Odpor vzduchu

Vzťah medzi odporom vzduchu a rýchlosťou

Čelná plocha

Tvarový koeficient

Výpočet  sily odporu vzduchu