Súvisiace materiály

Klasifikácia živých organizmov

Lekcia sa skladá z

Živočíšne a rastlinné druhy

Skúmanie sveta prírody

Klasifikácia žijúcich organizmov

Klasifikácia - usporiadanie vedomostí

Druhy

Názvoslovie v prírodných vedách

Vedecké názvy

Delenie ríše

Začleňovanie druhov do väčších celkov

Prokaryotická bunka

Eukaryotická bunka

Zavedenie systematiky

Zavedenie systematiky

Ľudská systematika

Ríša Eukaryotické organizmy