Súvisiace materiály

Usporiadanie desatinných čísel

Lekcia sa skladá z

Rád číslice

Rád číslice

Rád číslice za desatinnou čiarkou

Zistite rád číslice! – hra

Dekadický zápis

Aké číslo nasleduje?

Aké číslo nasleduje?

Desatinné čísla na číselnej osi

Desatinné čísla na číselnej osi

Väčšie alebo menšie

Väčšie alebo menšie

Väčšie alebo menšie

Porovnávanie množstiev

Usporiadanie desatinných čísel

Usporiadanie čísel podľa veľkosti