Súvisiace materiály

Usporiadanie desatinných čísel

Lekcia sa skladá z

Rád číslice

Rád číslice za desatinnou čiarkou

Práca s dekadickým zápisom

Desatinné čísla na číselnej osi

Porovnávanie množstiev

Usporiadanie desatinných čísel podľa veľkosti

Aké číslo nasleduje?

Väčšie alebo menšie