Materiál patrí do

Násobenie a delenie celých čísel zlomkami