Súvisiace materiály

Násobenie a delenie celých čísel zlomkami

Lekcia sa skladá z

Zbieranie ovocia

Pečenie koláča

Šitie šatstva

Delenie čokolády

Nalievanie džúsu do fliaš

Cestovanie

Počítanie