Súvisiace materiály

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemickej reakcie

Lekcia sa skladá z

Rozdielna rýchlosť chemických reakcií

Chemické zvetrávanie vápenca

Rozdielna rýchlosť chemických reakcií

Koncentrácia reaktantov a reakčná rýchlosť

Zrážková teória

Skúmanie vplyvu teploty na rýchlosť chemickej reakcie

Vplyv teploty na rýchlosť chemickej reakcie

Vplyv zvýšenia tlaku na reakčnú rýchlosť na molekulovej úrovni

Vplyv tlaku reaktantu na rýchlosť chemickej reakcie

Katalytický vznik amoniaku