Súvisiace materiály

Katalytický vznik amoniaku

Materiál patrí do

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemickej reakcie