Súvisiace materiály

Goniometrické rovnice. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Goniometrické funkcie

Goniometrické rovnice

Riešenia goniometrických rovníc

Riešenie jednoduchých goniometrických rovníc

Jednoduché goniometrické rovnice

Všeobecné riešenie goniometrickej rovnice