Súvisiace materiály

Zlomky, usporiadanie zlomkov

Lekcia sa skladá z

List narcisu

Hodiny

Aká časť mlieka?

Drevená doska

Pomaranče

Ako nakresliť číselnú os?

Zlomky na číselnej osi

Príklad ekvivalentných zlomkov

Dvojice ekvivalentných zlomkov

Príklad krátenia zlomkov

Krátenie zlomkov

Príklad rozširovania zlomkov

Rozširovanie zlomkov – násobenie číslom 3

Rozširovanie zlomkov – násobenie číslom 5

Egyptský zápis