Súvisiace materiály

Vysvetlite a zdôvodnite

Lekcia sa skladá z

Písanie na počítači

Prevoz piesku

Vaňa

Vzdialenosť a čas potrebný na jej prekonanie

Koľko ich tam bolo?

Zaujímavosť o kalendári

Zaujímavé skutočnosti o kalendári

Zaujímavé číslo