Súvisiace materiály

Vysvetlite a zdôvodnite

Lekcia sa skladá z

Práca a čas potrebný na jej zvládnutie – časť 2

Vzdialenosť a čas potrebný na jej prekonanie

Koľko ich tam bolo?

Zaujímavé skutočnosti o kalendári

Zaujímavé číslo