Súvisiace materiály

Zrýchlený pohyb

Lekcia sa skladá z

Rýchlosť pri rovnomerne zrýchlenom pohybe

Rýchlosť pri rovnomerne zrýchlenom pohybe

Graf rýchlosti ako funkcie času

Graf

Graf rýchlosti ako funkcie času

Ako odvodíme zrýchlenie z grafu

Ako odvodíme zrýchlenie z grafu v(t)

Vzdialenosť

Ako z grafu v(t) odčítať prejdenú dráhu

Vzdialenosť prejdená v po sebe nasledujúcich sekundách

Vzdialenosti prejdené v po sebe nasledujúcich sekundách

Zmeny polohy

Zmeny polohy pri nerovnomernom pohybe

Pomôcka na voľný pád

Pomôcka na voľný pád