Súvisiace materiály

Zrýchlený pohyb

Lekcia sa skladá z

Rýchlosť pri rovnomerne zrýchlenom pohybe

Graf závislosti rýchlosti od času

Ako odčítať zrýchlenie z grafu v(t)

Ako z grafu v(t) odčítať prejdenú dráhu

Vzdialenosti  prejdené v po sebe nasledujúcich sekundách

Zmeny polohy pri nerovnomernom pohybe

Pomôcka na voľný pád