Súvisiace materiály

Grafy pohybu

Lekcia sa skladá z

Autobusy

Vzťah medzi polohou a časom

Stroboskopické skúmanie pohybu

Graf závislosti dráhy od času

Ako určiť rýchlosť z grafu dráhy ako funkcie času

Graf závislosti dráhy od času

Graf rýchlosti ako funkcie času

Graf rýchlosti ako funkcie času

Graf rýchlosti ako funkcie času

Graf

Čo môžeme vyčítať z grafu

Dráha

Ako narysovať jeden graf, ak je daný druhý

Cestovný poriadok trajektov

Zmeny rýchlosti

Stroboskop