Súvisiace materiály

Grafy pohybu

Lekcia sa skladá z

Vzťah medzi polohou a časom

Stroboskopické skúmanie pohybu

Graf závislosti dráhy od času

Graf rýchlosti ako funkcie času

Ako narysovať jeden graf, ak je daný druhý

Cestovný poriadok trajektov

Čo môžeme vyčítať z grafu