Súvisiace materiály

Riešenie úloh pomocou kvadratických rovníc. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Pohyb s konštantným zrýchlením

Vzdialenosť, čas, rýchlosť

Pustenie lopty zo strechy budovy

Autá na diaľnici

Pohyb

Predaj počítačových hier

Riešenie sústav rovníc

Modelovanie pomocou kvadratickej funkcie

Kvadratický model

Rovnováha koncentrácií komponentov

Chlorid fosforečný

Chemická rovnováha

Určenie ceny kocky

Kocky

Rôznorodé úlohy

Použitie kvadratickej rovnice