Súvisiace materiály

Riešenie úloh pomocou kvadratických rovníc. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Vzdialenosť, čas, rýchlosť

Pohyb

Modelovanie pomocou kvadratickej funkcie

Kvadratický model

Chemická rovnováha

Rôznorodé úlohy