Súvisiace materiály

Tepelný stroj

Lekcia sa skladá z

Fungovanie tepelného stroja

Fungovanie tepelného stroja - motor s vnútorným spaľovaním

Carnotov motor

Vratné a nevratné deje

Vratnosť Carnotovho cyklu

Účinnosť Carnotovho cyklu

Využitie tepelných strojov - chladnička

Využitie tepelných strojov - tepelné čerpadlo