Súvisiace materiály

Priama úmernosť

Lekcia sa skladá z

Úvod do priamej úmernosti

Výroba zápisníkov

Počas búrky

Riešenie úloh s priamou úmernosťou

Graf priamej úmernosti

Grafy priamych úmerností

Zložitejšie úlohy týkajúce sa priamej úmernosti

Použitie úmernosti

Planéty