Materiál patrí do

Zaobchádzanie s tuhými látkami. Zohrievanie