Súvisiace materiály

Diferenciácia buniek

Lekcia sa skladá z

Embryonálny vývin

Využitie kmeňových buniek v biomedicíne

Embryonálny vývin a špecializácia buniek

Determinácia a diferenciácia buniek

Bunková diferenciácia a proliferácia a génová expresia

Caenorhabditis elegans – modelový organizmus

Totipotentné, pluripotentné a unipotentné bunky

Apoptóza

Nekróza

Smrť bunky

Bunky – tkanivá/pletivá – orgány – sústavy

Organizmus, sústava, orgán, tkanivo, bunky

Bunky – tkanivá/pletivá – orgány – sústavy

Pletivá a orgány v rastlinách

Špecializácia enterocytov

Prierez tkanivom črevného epitelu

Špecializácia buniek v tráviacej sústave

Erytropoéza

Diferenciácia erytrocytov

Špecializácia buniek v obehovej sústave

Špecializácia buniek v nervovej sústave

Špecializácia a stavba nervových buniek

Špecializácia buniek v nervovej sústave

Nervová sústava

Stavba buniek listov

Špecializácia buniek v rastlinách

Rastlinné pletivá