Súvisiace materiály

Dýchacie povrchy

Lekcia sa skladá z

Tvorba ATP počas bunkového dýchania

Výmena plynov - základ bunkového dýchania

Bunkové dýchanie

Fickov zákon

Rozmanitosť dýchacích povrchov

Druhy dýchacích povrchov

Žiabre

Vonkajšie žiabre

Vnútorné žiabre

Stavba žiaber rýb

Cirkulácia v žiabrach rýb

Výmena plynov v žiabrach rýb

Žiabrové štrbiny

Prietok krvi a vody žiabrami

Sústava vzdušníc u hmyzu

Stavba vzdušnice

Pľúcne vačky u pavúkovcov

Stavba pľúcneho vačku

Dýchanie na súši - vzdušnice a pľúcne vačky

Vodný pavúk - vodnár striebristý

Zložky  výmeny plynov

Sústava vzdušníc

Pľúca stavovcov

Dýchanie na súši - pľúca

Typy pľúc stavovcov

Pľúcny obeh

Výmena plynov u rastlín

Dýchanie na súši - rastliny

Činnosť prieduchov

Vrstvy, ktoré neprepúšťajú vodu

Dýchanie a vyparovanie - kompromis

Chitínová vonkajšia kostra

Dýchacie otvory

Zatvorený dýchací otvor

Vzdušničky

Pokožka pokrytá kutikulou

Prieduchy

Zatvorený prieduch

Vodná para