Súvisiace materiály

Bunkové delenie – mitóza (nepriame delenie bunky)

Lekcia sa skladá z

Základné vlastnosti mitózy

Mitotické bunkové delenie

Čo je mitóza?

Rozdielne typy bunkového delenia

Bunka počas interfázy

Bunkový cyklus

Regulácia bunkového cyklu

Zložky bunkového cyklu

Kontrola bunkového cyklu

Karyokinéza: skorá profáza

Karyokinéza: neskorá profáza

Karyokinéza: metafáza

Karyokinéza: anafáza

Karyokinéza: telofáza

Proces mitózy – karyokinéza

Fázy mitotického bunkového delenia

Delenie živočíšnej bunky

Úloha cytokinézy

Proces mitózy – cytokinéza

Mitóza v živočíšnych a rastlinných bunkách

Rozdiely medzi bunkovým delením v živočíšnych a rastlinných bunkách

Chromozómy, bunkový cyklus a mitóza