Materiál patrí do

Bunkové delenie – mitóza (nepriame delenie bunky)