Súvisiace materiály

Bunkové delenie – mitóza (nepriame delenie bunky)

Lekcia sa skladá z

Čo je mitóza?

Bunkový cyklus

Proces mitózy – karyokinéza

Proces mitózy – cytokinéza

Rozdiely medzi bunkovým delením v živočíšnych a rastlinných bunkách

Chromozómy, bunkový cyklus a mitóza