Súvisiace materiály

Bunkové delenie

Lekcia sa skladá z

Koľko buniek

Prvé delenie jednej bunky

Druhé delenie buniek

Tretie delenie buniek

Exponenciálny charakter bunkového delenia

Účinok bunkového delenia

Bunkové delenia

Bunkové delenia – nekontrolovateľné delenie

Bunkový cyklus - fáza G1

Bunkový cyklus - fáza S

Bunkový cyklus - fáza G2

Bunkový cyklus - fáza M

Bunkový cyklus a jeho vplyv na bunkové delenie

Bunkový cyklus

Mitóza – profáza

Mitóza – metafáza

Mitóza – anafáza

Mitóza - telofáza

Spojitosť genetického materiálu

Meióza - profáza I

Meióza - metafáza I

Meióza - anafáza I

Meióza - telofáza I

Meióza - profáza II

Meióza - metafáza II

Meióza - anafáza II

Meióza - telofáza II

Fázy meiózy

Crossing-over

Proces crossing-over

Proces crossing-over

Crossing-over

Význam mitózy a meiózy

Haploidné a diploidné bunky

Porovnanie mitózy a meiózy

Rozdiely medzi mitózou a meiózou

Nepohlavné rozmnožovanie baktérií

Iné formy bunkového delenia