Súvisiace materiály

Diferenciácia buniek

Lekcia sa skladá z

Význam bunkovej špecializácie

Význam bunkovej špecializácie

Eugléna

Závitnicovka

Váľač

Hubky

Mnohobunkový organizmus

Úrovne organizácie organizmov

Úrovne organizácie organizmov

Úrovne bunkovej organizácie organizmov

Úrovne organizácie mnohobunkového tela

Úrovne organizácie mnohobunkového tela

Neurón – bunka špecializovaná na prenos impulzov

Diferencované bunky – neuróny

Erytrocyt – bunka špecializovaná na prenos kyslíka

Diferencované bunky – erytrocyty

Diferencované bunky – hra

Bunky špecializované na fotosyntézu

Diferencované bunky – list a listový mezofyl

Diferencované bunky – list a palisádové mezofylové bunky