Súvisiace materiály

Diferenciácia buniek

Lekcia sa skladá z

Úrovne organizácie organizmov

Úrovne organizácie mnohobunkového tela

Diferencované bunky – neuróny

Diferencované bunky – erytrocyty

Diferencované bunky - list a listový mezofyl

Diferencované bunky – hra