Súvisiace materiály

Tvar a veľkosť prokaryotických a eukaryotických buniek pozorovaná pod svetelným mikroskopom

Lekcia sa skladá z

Čo je to bunka?

Črievička

Volvox - príklad organizmu žijúceho v kolóniách

Štruktúra a funkcia bakteriálnej bunky

Morfológia prokaryotickej bunky

Štruktúra bakteriálnej bunky

Eukaryotická bunka

Morfológia eukaryotickej bunky

Porovnanie eukaryotických a prokaryotických buniek

Rastlinná bunka

Rastlinná bunka

Živočíšna bunka

Živočíšna bunka

Bunka kvasiniek

Bunka húb

Porovnanie znakov rôznych eukaryotických buniek

Svetelný mikroskop

Optické princípy svetelného mikroskopu

Určenie veľkosti predmetu použitím svetelného mikroskopu

Veľkosti organel

Príprava preparátov pre svetelný mikroskop

Farbenie Gramovou metódou

Príprava preparátov pre svetelný mikroskop

Určenie počtu erytrocytov

Krvné bunky

Kvantitatívne techniky v svetelnej mikroskopii

Určenie počtu buniek

Obmedzenia svetelného mikroskopu

Obmedzenia svetelného mikroskopu