Materiál patrí do

Tvar a veľkosť prokaryotických a eukaryotických buniek pozorovaná pod svetelným mikroskopom