Súvisiace materiály

Pohlavné rozmnožovanie rastlín

Lekcia sa skladá z

Životný cyklus krytosemenných rastlín

Štádiá životného cyklu krytosemenných rastlín

Stavba kvetov vetroopelivých a hmyzoopelivých rastlín

Kvety hmyzoopelivých rastlín

Vývin peľových zŕn

Stavba tyčinky

Vývin peľového zrna

Fázy vzniku peľového zrna

Časti peľového zrna

Peľové zrno

Vývin zárodočného mieška

Stavba piestika

Vývin zárodočného mieška a vajcovej bunky

Vývin zárodočného mieška a vznik vajcovej bunky

Spôsoby opelenia

Dvojdomosť

Jednodomosť

Proterandria

Protogýnia

Heterostýlia

Oplodnenie krytosemenných rastlín

Dvojité oplodnenie

Obal semena

Vývin zárodku

Vznik semena