Súvisiace materiály

Pohlavné rozmnožovanie rastlín

Lekcia sa skladá z

Životný cyklus krytosemenných rastlín

Stavba kvetu krytosemenných rastlín

Vývin peľového zrnka a vznik spermatickej bunky

Vývin zárodočného mieška a vznik vajcovej bunky

Opelenie a ochrana pred samoopelením

Oplodnenie

Vznik semena a plodu