Súvisiace materiály

Stavba rastlinných a živočíšnych buniek

Lekcia sa skladá z

Bunka

Zložky živočíšnej bunky

Zložky rastlinnej bunky

Životný cyklus bunky

Bunkové štruktúry a bunkové membrány

Systém membrán

Cytoskelet

Cytoskelet

Intermediárne filamenty

Mikrofilamenty

Mikrotubuly

Mitochondrie  a chloroplasty

Porovnajte a rozlíšte rastlinné a živočíšne bunky