Súvisiace materiály

Sluch

Lekcia sa skladá z

Ucho

Časti ucha

Štádiá procesu počutia

Tvrdenia o procese počutia

Kostičky stredného ucha

Rozpätie frekvencie počutia u ľudí

Rozpätie počuteľných frekvencií u živočíchov

Rozpätie frekvencie počutia a vek

Rozpätie počutia u ľudí

Ušný maz

Situácie, ktoré poškodzujú sluch

Príklady hlasitosti zvukov

Ochrana ucha

Hlučné prostredie

Hlasitosť zvuku