Materiál patrí do

Vplyv koncentrácie na rýchlosť reakcie. Rýchlostná rovnica