Súvisiace materiály

Hmotnostná spektrometria. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Hmotnostné spektrum cyklohexánu

Molekulový vrchol a molekulový vzorec

Určenie molekulového iónu:

Dusíkové pravidlo

Určenie vzorca molekuly

Štiepenie 1-aminopropánu

Rozštiepené ióny

1°, 2° a 3° karbokatióny

Iné stabilné rozštiepené ióny

Stabilita rozštiepených iónov

Prírodný výskyt izotopov chlóru a brómu

Zlúčeniny chlóru

Zlúčeniny brómu

Hmotnostné spektrá zlúčenín, ktoré obsahujú chlór a bróm

Ako použiť hmotnostné spektrá

Štruktúrne fragmenty v molekule z hmotnostných spektier

Použitie hmotnostných spektier

Hmotnostné spektrum propán-1-olu

Použitie hmotnostných spektier na určenie organických zlúčenín

Určenie štruktúry neznámej zlúčeniny

Relatívne atómové hmotnosti izotopov

Použitie hmotnostnej spektrometrie s vysokým rozlíšením

Hmotnostná spektrometria s vysokým rozlíšenín

Použitie hmotnostnej spektrometrie