Súvisiace materiály

Hmotnostná spektrometria. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Určenie vzorca molekuly

Stabilita rozštiepených iónov

Hmotnostné spektrá zlúčenín, ktoré obsahujú chlór a bróm

Využitie hmotnostných spektier na určenie organických zlúčenín

Hmotnostná spektrometria s vysokým rozlíšením