Súvisiace materiály

Merania

Lekcia sa skladá z

Staré jednotky dĺžky

Metrické jednotky dĺžky

Odhad metrických jednotiek dĺžky

Britské jednotky dĺžky

Premena britských jednotiek dĺžky

Ste dobrý v odhadovaní dĺžky?

Rysovanie úsečiek

Premena metrických jednotiek

Zväzky encyklopédie v poličke

Premena metrických jednotiek – správne dĺžky

Premena metrických jednotiek dĺžky

Vzdialenosti na mape

Meranie vzdialeností na mapách

Metrické jednotky obsahu

Kreslenie mnohouholníka

Metrické jednotky obsahu

Premena metrických jednotiek obsahu

Premena metrických jednotiek obsahu na milimetre štvorcové

Premena metrických jednotiek obsahu na centimetre štvorcové

Premena metrických jednotiek obsahu na decimetre štvorcové

Premena metrických jednotiek obsahu – chýbajúce jednotky