Súvisiace materiály

Charlesov zákon (2)

Materiál patrí do

Zákony plynu. Časť I.