Súvisiace materiály

Zákony plynu. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Tlak plynu

Vplyv teploty na tlak plynu

Vplyv počtu častíc plynu na tlak

Tlak plynu

Vzťah medzi objemom plynu a jeho tlakom

Vplyv objemu plynu na jeho tlak

Boylov zákon (1)

Boylov zákon (2)

Prečo sa zvyšuje tlak plynu so zvyšujúcou sa teplotou

Charlesov zákon (1)

Charlesov zákon (2)

Atmosférický tlak