Súvisiace materiály

Zákony plynu. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Tlak plynu

Existuje vzťah medzi objemom plynu a jeho tlakom?

Boylov zákon (1)

Boylov zákon (2)

Charlesov zákon (1)

Charlesov zákon (2)