Súvisiace materiály

Boj s chorobou

Lekcia sa skladá z

Hlavné vlastnosti vírusov

Rozmnožovací cyklus vírusov

Stavba baktérií

Infekčné ochorenia