Súvisiace materiály

Vlny a častice

Lekcia sa skladá z

Častice alebo vlny?

Častice alebo vlny?

De Broglieho hypotéza

De Broglieho hypotéza

Difrakcia elektrónov – Davisson-Germerov pokus

Davisson-Germerov pokus

Difrakcia elektrónov – Davisson-Germerov pokus

Difrakcia elektrónov

Bohrove orbity

Bohrove orbity

Som aj ja vlnením?

Ohyb a interferencia

Som aj ja vlnením?

Elektrónový mikroskop

Transmisný elektrónový mikroskop

Skenovací elektrónový mikroskop

Elektrónový mikroskop

Využitie elektrónového mikroskopu

Využitie elektrónového mikroskopu